Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Държавна агенция за закрила на детето

Национална телефонна линия за деца

Новини и Инициативи на ДАЗД

Полезна информация и документи от ДАЗД