Актуална информация

45-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 15 април 2021 г. се проведе 45-тото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. Събитието е под…
15.03.2021г.

44-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 27 октомври 2020 г. се проведе 44-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето. За втори път то се…
30.10.2020г.

43-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им…
26.09.2020г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съве…

На 18 декември 2019 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-38/16.12.2019 г, на председателя на ДАЗД, за избор на…
20.12.2019г.

ПОКАНА

26.11.2019г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработен в съответствие с целите и основните принципи на…
21.01.2019г.

Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на…
05.11.2018г.

ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И СФЕРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРА…

Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на…
26.10.2018г.

Новата Национална стратегия ще създава възможности за пълноценно развитие на вся…

Тематичните области и структурата на новата Национална стратегия за детето обсъди междуведомствената експертна група…
09.09.2018г.

Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на …
09.05.2018г.

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г-…

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по…
16.01.2018г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за за…

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на…
21.12.2017г.