Актуална информация

Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на …
09.05.2018г.

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г-…

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по…
16.01.2018г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за за…

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на…
21.12.2017г.

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на…

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  …
28.10.2017г.