Актуална информация

ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И СФЕРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВАТА НАЦИОНАЛНА СТРА…

Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на…
26.10.2018г.

Новата Национална стратегия ще създава възможности за пълноценно развитие на вся…

Тематичните области и структурата на новата Национална стратегия за детето обсъди междуведомствената експертна група…
09.09.2018г.

Създаването на нов стратегически докумен за детето обсъди НСЗД

Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на …
09.05.2018г.

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г-…

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по…
16.01.2018г.

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за за…

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на…
21.12.2017г.

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на…

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  …
28.10.2017г.