? ВЪПРОСИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО

? ВЪПРОСИ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО

07.11.2023г.

Участие на граждани и организации в обсъждане на бъдеща Национална стратегия за детето

Приемането на Национална стратегия за детето ще даде възможност за дефинирането на конкретни мерки и действия, които да бъдат подкрепени и финансово в рамките на държавния бюджет.

В дискусиите до момента професионалистите се фокусират към дългосрочната визия на документа, а именно: Всяко дете в България трябва да има пълноценни възможности за развитие в предизвикателствата на времето и да расте в подкрепена семейна среда. 

Държавната агенция за закрила на детето има първостепенна и отговорна задача, в изработването на Националната стратегия за детето 2024-2030 г. в България.

Основните области, които професионалистите предлагат да обхване Национална стратегия за детето, са:

 • Ранно детско развитие;
 • Здраве и здравословен начин на живот; 
 • Образование, изграждане на компетентностите, спорт, култура и свободно време;
 • Безопасна и сигурна среда за всяко дете; 
 • Правосъдие, съобразено с интересите на децата; 
 • Намаляване на детската бедност и социалното изключване; 
 • Детско участие; 
 • Права на децата в кризисни и извънредни ситуации;

Обръщаме се към Вас, за да можем да получим вашето мнение, като така всички заедно да постигнем нашата обща цел, а именно всяко дете да се чувства добре независимо дали е вкъщи, някъде навън с приятели, в училище, или на което и да било друго място. На този етап говорим основно за това как ВИЕ виждате ситуацията - какви са проблемите и къде държавата трябва да се ангажира с подкрепа за децата и семействата.

Предоставяме Ви възможност на посочения по-долу линк да отговорите на разработения за целта въпросник: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTo-saM9Bx-iDX60bxt8WUAL_6C4eGBp_kED9VgVPLt3tkw/viewform?usp=sharing

https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/213485?newtest=Y&lang=bg

Или, ако предпочитате може да изразите Вашето мнение, коментари и предложения по същите въпроси на следния e. mail адрес: Strategy@sacp.government.bg

Предвиждаме до края на месец февруари 2024 г. да бъде изготвена официална версия на стратегическия документ, когато в продължение на 1 месец отново ще имате възможност да дадете Вашето мнение и предложения. До края на 2024 г. ще се създаде и приеме План за изпълнение на Стратегията, в който ще бъдат разписани конкретни мерки и финансови ресурси.

За нас е важно да чуем предложенията на гражданите, как институциите, организациите и цялото общество да обединим усилия, за да има повече усмихнати деца в България!

ВЪПРОСИ:

 1. Какви са според Вас важните проблеми на децата и семействата в България?
 2. Как виждате тяхното преодоляване?
 3. Как новата стратегия за детето искате да помогне за решаването на тези най-важни проблеми на децата и семействата в България?
 4. Какво искате новата Стратегия за детето да промени в отношението към децата и семействата в България?
 5. Какви конкретни действия и инициативи очаквате от държавата и как мислите, че семействата, включително родители и деца, могат да допринесат за успеха на Националната стратегия за детето 2024-2030 г.?
 6. Ако обичате, кажете ни нещо за себе си? Настоящ, бъдещ или родител на пораснали вече (над 18 години) деца?
 7. Ако искате да се свържем с Вас и да получите резултата от консултациите, оставете ни адрес/ електронна поща за връзка с Вас.
 8. На каква възраст сте?
 9. Какъв е Вашият пол?