Кампания „Здравословно и безопасно лято“ 2019 - Габрово

07.09.2019г.

При изключителен интерес премина второто издание на кампанията „Здравословно и безопасно лято“ в гр. Габрово, на 7 юни 2019 г. Кампанията се провежда по инициатива на Съвета на децата към ДАЗД с основното съдействие на Рая Топузакова – зам.-член на Съвета, с финансовата и организационна подкрепа на Агенцията. Събитието е от голямо обществено значение не само на местно ниво, но и на национално, тъй като има за цел да популяризира здравословното хранене и активния начин на живот сред децата, както и да насърчи доброволчеството. Кампанията се проведе в парк Маркотея, където по протежението на парка бяха разположени работилници и ателиета. В тях фитнес инструктори, йога инструктори, готвачи, диетолози, лектори и ментори на събитието даваха консултации и насърчаваха децата към здравословен начин на живот. Пресни сезонни плодове, мляко и млечни продукти, както и традиционният за Габрово пестил с различни вкусове, предлагаха доброволците от кампанията на всички посетители. В близост до тях, върху голямо бяло платно, малчуганите от детските градини рисуваха с акрилни бои на тема „Какво е моето лято?“. Същевременно на централно място в парка, на импровизираната сцена, танцови и спортни клубове забавляваха посетителите. Игри, огнено шоу и много атракции бяха включени в разнообразната програма. Участие в кампанията взеха ученици от гр. Габрово, гр. Севлиево, гр. Трявна и гр. Дряново, деца от ЦНСТ и доброволци. Партньори на „Здравословно и безопасно лято“ 2019 г. са Община Габрово, РУО Габрово, Младежкият съвет по наркотични вещества, Спортен клуб „Троя“, Природоматематическата гимназия, Националната Априловска гимназия, Професионалната гимназия по туризъм и др. Официални гости на откриването бяха Таня Христова – кмет на Община Габрово, Николай Сираков – народен представител, Росен Цветков – зам.-областен управител на Габрово, Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, Силвия Трендафилова – гл. експерт в Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД и др.

ДАЗД участва в кампанията със свой щанд, където нейни служители представиха дейността на Агенцията, кампаниите които тя прави, свързани с правата на децата и възможности за съвместни инициативи. На посетителите бяха раздадени детски раници с логото на ДАЗД, Конвенцията на ООН за правата на детето, брошури и детски плакати от Националния конкурс „Щастливи заедно“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.