ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ „ДАВАНЕ НА ГЛАС НА ВСЯКО ДЕТЕ“

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОД НАДСЛОВ „ДАВАНЕ НА ГЛАС НА ВСЯКО ДЕТЕ“

13.07.2021г.

В периода от 1-ви до 4-ти юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

В него взеха участие 29 членове, представители на областите: София-град, София-област, Кюстендил, Видин, Варна, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Разград, Силистра, Шумен, Монтана, Враца, Велико Търново, Добрич, Хасково.

На срещата децата и младежите взеха участие в дискусии, презентации, ролеви игри и други интерактивни комуникативни форми, посветени на правата на децата. Всяко от тях получи екземпляр от първата в България „Бяла книга за детето“, която агенцията издаде по повод 20 години от своето създаване и материали специално подготвени за тях. 

Във втория ден от заседанието членовете на детския съвет участваха и в консултации за разработването на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2022-2027 г.

ДАЗД е избрана да партнира на Управителния комитет по правата на детето към Съвета на Европа, за да се чуе мнението на българските деца. България е една от 10-те страни, които са определени да се включат при изготвянето на този важен документ.

Тематичните приоритети в него са: Свобода от насилие за всички деца; Равни възможности и социално включване; Достъп и безопасно използване на технологии, съобразено с децата; Детско правосъдие; Даване на глас на всяко дете; Права на децата при кризи и извънредни ситуации.

Консултациите се провеждаха от двама модератори в рамките на три сесии, а на въпроса „Какво е значението на детския глас?“ децата и младежите определиха отговорите си като: „Свобода и възможност“; „Образование и равенство“; „Щастие и осъщественост“; „Начин“; „Прогрес и любов“ „Независимост“; „Справедливост и отговорност“; „Перспектива и отношение“; „Проблеми и решение“; „Постоянност“; „Мнение и изразяване“; „Уважение“; „Инициатива и решителност“; „Цел“; „Усъвършенстване“; „Забава и отговорност“; „Знание“; „Подкрепа“; „Борбеност“; „Инициативност“.

Децата имаха възможност да изразят своето мнение по темите: политики и вземане на решения, семейство/институционална грижа, образование и здраве. В заключителната фаза на консултациите децата разработиха и свои предложения и препоръки, свързани с подобряването на живота на децата. Всичко това ще бъде използвано в процеса на изготвяне на новата стратегия за правата на детето на Съвета на Европа.

По време на заседанието се проведоха избор на заместник-председател и секретар на Съвета, както и учредителна среща на Алумни клуба към Съвета на децата.