Представители на Съвета на децата към ДАЗД внесоха становище за новата учебна година на министър Вълчев

Представители на Съвета на децата към ДАЗД внесоха становище за новата учебна година на министър Вълчев

27.08.2020г.

Представителна част от членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД: Диян Калайджиев, Тодор Тачев и Ванеса Филипова гостуваха на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев по инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

Целта на срещата е да се чуе детското мнение и то да бъде взето предвид във връзка със старта на новата учебна година в условията на сложната епидемиологична обстановка. Министър Вълчев даде възможност децата да отправят своите въпроси и предложения, свързани с учебния материал, дистанционната форма на обучение и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в училище.

Представителите на детския глас в България изразиха своето мнение „за“ присъственото стартиране на учебната година, гледната си точка за ученето в изцяло онлайн среда и начина по който се преподава учебния материал по различните предмети. Според тях ученето в изцяло дистанционна форма крие рискове, свързани с качеството на усвояване на материала. Те изразиха нуждата за общуване лице в лице с учителите и съучениците си. По отношение на обема и начина на преподаване децата споделиха, че имат нужда от повече практически упражнения, а не от „суха теория“ и обърнаха внимание, че е важно учителите да създават екипност между учениците по време на час.

Децата предлагат конкретни мерки за осигуряване на по-безопасна и здравословна среда за всички участници в учебния процес. Те представиха на министъра предложения, които включват мерки за оказване на подкрепа от психолози, педагогически съветници и др. специалисти на децата и техните семейства, както и да се осигурят информационни материали, свързани с безопасното сърфиране в интернет и настояват да бъдат осигурени технически средства за всички ученици, които имат нужда да продължат образованието си, но са принудени да работят.

Повод за оживена дискусия се превърна изучаването на математика в паралелки, за които профила е хуманитарен. За децата изучаването на предмета е вид затруднение в ученето и занижаване на оценките им. В отговор на това той подчерта, че понякога не си даваме сметка за силата на базовите познания, а именно те градят интелекта. Заместник-министърът на образованието и науката, г-жа Таня Михайлова подкрепи с примери позицията на министъра и посъветва децата винаги да търсят различни извори на информация, да имат критично мислене и да търсят възможност за креативност навсякъде.