Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето

14.07.2021г.

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето – 3 юли 2021 г., гр. Приморско

 Протокол