Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата

07.07.2021г.

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето – 3 юли 2021 г., гр. Приморско

 Протокол