Работна среща на председателя на ДАЗД за справяне с риска децата да се разболеят от COVID-19 в училище

Работна среща на председателя на ДАЗД за справяне с риска децата да се разболеят от COVID-19 в училище

26.08.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова инициира провеждането на работна среща с Главния държавен здравен инспектор – доц. д-р Ангел Кунчев. Повод за това е началото на настоящата учебна година и нуждата от указания и препоръки за предпазване на децата в условията на епидемия.

Д-р Лилова посочи нуждата от разбираеми насоки и примери към директорите на образователни институции в случай на болно от COVID-19 дете, както и начините за карантиниране на паралелките в училище. По този повод д-р Лилова отправи към Главния държавен здравен инспектор и покана за съвместна разяснителна кампания сред образователната общност.

 По време на работната среща председателят на ДАЗД използва възможността да благодари на доц. Кунчев за ползотворното сътрудничество в името на българските деца. С негова помощ е осигурена възможността за извършване на безплатни PCR тестове за COVID-19 за всяко непридружено българско дете, което ще бъде върнато от чужбина в страната и за което предстои да се предприеме мярка за закрила на територията на България. Така Агенцията е спокойна, че при завръщането на българските деца, за които са предприети мерки за закрила в чужбина, с цел връщането им в нашата страна, няма да се окаже пречка изискването да се правят тестове на децата без да има бюджет затова.