Среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето

14.07.2021г.

На 3 юли 2021 г. в гр. Приморско се проведе среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учредители на Алумни клуба са 14 настоящи и осем бивши членове на Съвета на децата, които се включиха в срещата чрез онлайн връзка. Срещата се води от д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, която приветства участниците и представи инициативата. Впоследствие беше представен проект на Устав на Алумни клуба и се взеха следните решения:

- Да се сформира Координационен екип от трима членове, който да работи на базата на равнопоставеност. Координаторите да имат конкретни задължения и отговорности;

- Чрез Алумни клуба да се провеждат различни обучения на членовете на Съвета на децата – за водене на дебати, за лидерство и др.;

- Да се организира конкурс за талантливи деца;

- Алумни клуба да бъде отделен орган;

- В Алумни клуба да бъдат привлечени доброволци и съмишленици;

- До 16.07.2021 г. да бъдат направени и изпратени в ДАЗД предложения относно представения проект на Устав на Алумни клуба;

- Настоящите и бивши членове на Съвета на децата да проявят активност за информиране на по-голям кръг бивши членове на Съвета, с цел тяхното привличане към Алумни клуба.

 

Протокол от среща за учредяване на Алумни клуб на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето – 3 юли 2021 г., гр. Приморско

 Протокол