Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн заседание

Съветът на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето проведе онлайн заседание

30.11.2021г.

На 15.10.2021 г. се проведе заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В него се включиха и  г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България; г-н Ивайло Спасов, директор на отдел "Комуникация за социална промяна" в организацията, г-жа Елена Златанова, консултант и г-н Станислав Додов, координатор в УНИЦЕФ България.

„УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете, като вече 70 години се стреми да подобри живота на децата и техните семейства. Държавната агенция за закрила на детето си сътрудничи и партнира с тях по много теми, свързани с правата на децата“, това каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова при откриването и обявяването на дневния ред на заседанието.

Участниците имаха възможност да се запознаят какво представлява U-Report, Глобалната младежка платформа на УНИЦЕФ. Там всяко дете и млад човек на възраст 14-29 години може да даде мнението си по различни теми и да получава ценна информация. Основната мисия на тази платформа е да насърчава „гласа“ на младите хора в България.

Като точка от дневния ред членовете на Съвета на децата научиха повече и за Националната кампания и платформа за подкрепа на психичното здраве на децата и младежите „Отвъд усмивките. Как си всъщност?“.

„Това е една от темите, които повечето от Вас считат за важна и актуална, особено в днешната обстановка, свързана с Covid-19. Все още не се обръща достатъчно внимание на психичното здраве на децата, а то е изключително важно. Как се чувствате, кое Ви натъжава, какво правите, когато сте тъжни и други въпроси, които вълнуват всеки човек. Голям брой деца и младежи се борят с тревожност, депресия, тъга и други отрицателни емоции, а пандемията от COVID-19, социалната изолация и нарушения учебен процес обостриха кризата сред подрастващите“, обясни д-р Елеонора Лилова.

В дневния ред беше включено и представяне на кампанията и платформата на УНИЦЕФ за дигитална грамотност, която има за цел да развие умения на децата за онлайн безопасност.

По време на дискусията членовете на Съвета на децата изразиха удовлетвореност от презентациите, които бяха подготвени за тях и се ангажираха информацията да стигне до повече техни връстници.

В края на заседанието д-р Лилова припомни, че следващата седмица предстои избор на председателски съвет, като подчерта, че все още тече срока, в който може да се подават кандидатури за председател, заместник-председател, организационен секретар и летописец на Съвета на децата. Критериите, по които ще стане избора са утвърдени в Устава на Съвета на децата, който може да бъде намерен и на интернет страницата на Агенцията за закрила на детето обясни още д-р Лилова.

Протокол от заседанието: 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/filefield_paths/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2015.11.2021%20%D0%B3..pdf