Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе първото си заседание за 2022 г.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе първото си заседание за 2022 г.

23.02.2022г.

Психичното здраве на децата, правото им на избор в живота и насилието между тях бяха темите на първото за 2022 г. заседание на Съвета на децата към председателя на ДАЗД. За спазване на противоепидемичните мерки в страната то се проведе онлайн. Най-голям дебат очаквано предизвика темата за насилието. Преди днешното заседание децата бяха помолени да дадат своите предложения за превенция и справяне с насилието и агресията над и между деца.
„Най-ценното за мен като председател на Държавната агенция за закрила на детето е да чуя вашето мнение и вашите предложения как да се справим с проблема за насилието. Вече се работи по изготвяне на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребите с деца. Провеждаме редица консултации със заинтересовани страни. Министерства, комисии, синдикати, работодатели, родители, учители, но детската гледна точка по темата е най-важната част от тях. Благодаря ви, че сте толкова активни. Всичко, което предлагате ще бъде обобщено и представено на всички участници в процеса по изготвяне на новата програма“, заяви д-р Елеонора Лилова по време на заседанието.
Децата от Съвета и д-р Лилова дискутираха увеличаващото се в онлайн пространството разпространяване на клипове с насилие между деца. Не трябва да се споделят подобни кадри, а веднага да се докладват, убедени са членовете на Съвета. Също така според тях най-важно е какъв пример виждат навсякъде – в семейството, училището, обществото. Затова възрастните трябва много да мислят как се държат, казват децата.
Част от предложенията им са във всяко училище да има психолог и поне веднъж в годината да говори с всяко с дете. Те определят постъпките на някои от връстниците си, които са склонни към агресия, като вик за помощ и внимание и са убедени, че всичко опира до разговор с тях. Децата са единни, че когато не се интересуват от мнението им, от интересите им и най-вече от чувствата им, се стига до това – привличане на внимание по всякакъв начин. Когато клип с агресия се показва в интернет и още повече в медиите – жертвата на агресията я боли повече от обида и срам, отколкото от физическо нараняване, категорични са децата и апелират и към връстниците си и към възрастните за повече съпричастност уважение към всеки един човек.
По време на днешното заседание бяха представени и резултатите от изследването „Правото на избор в живота на децата в Република България“, по задание на ДАЗД и реализирано от изследователски екип от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Проведено е между деца на възраст 15-18 години от10 области в страната. Един от изводите на изследването е, че почти всички участници са се срещали с нетолерантно отношение към изказано тях мнение. Също така данните показват, че има права, от които децата се вълнуват повече, но има и такива, за които не са чували. Приятелства и връзки с връстници, психично здраве и тормоз в училище са темите, които децата най-трудно споделят. Най-спокойно изразяват своето мнение в семейната среда понеже родителите са по-добре запознати с техните индивидуални особености и проблеми. Да бъдат учени как да разпознават и изразяват чувствата си, искат основна част от анкетираните деца.  
Изпълнена с задачи и инициативи е програмата на Съвета на децата за 2022 г. Ако обстановката в страната го позволява, са предвидени редица присъствени заседания, посещение на Народното събрание, срещи с представители на институции, както и съвместни заседания с Алумни клуба към Съвета.