„Европейска гаранция за детето“ и плана за изпълнение в България обсъдиха членовете на Съвета на децата

„Европейска гаранция за детето“ и плана за изпълнение в България обсъдиха членовете на Съвета на децата

22.10.2022г.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД проведе петото си заседание за тази година. Основен акцент на заседанието бе обсъждане на Европейска гаранция за детето“ (2030) – инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.
„Като членове на Детския консултативен орган към председателя на ДАЗД, Вие представяте гласа на децата в България, давате становища  и изразявате позиции по въпроси, които Ви засягат правата им. Изключително важно е да чуваме детското мнение при разработването на документите, които касаят детските права“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД. 
Участие в онлайн заседанието взе заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска.
В заседанието на Съвета на децата се включиха и бившите му членове, които поради навършване на пълнолетие, вече са с изтекъл мандат. Те получиха специални благодарности, както от председателя на ДАЗД д-р Теодора Иванова, така и от целия екип на Агенцията, за активното участие в дейностите на Съвета.

.