"Вашите силни страни" - Работна книга

09.10.2020г.

Вашите силни страни.

Как да постигнете успех и да бъдете щастливи в недостигащото време?

По забавен, достъпен  и интересен начин децата могат да намерят отговор на въпроси свързани с откриването и развиването на силните им страни. Въпреки, че в ежедневието си понякога хората се сблъскват със собствените си недостатъци и слаби страни, ние от ДАЗД вярваме, че когато се обърнем към своите силни страни, това ще промени възприятията ни към себе си и към заобикалящия ни свят. Нашето предложение към децата е да полагат повече усилия в търсенето и развиването на силните си страни отколкото в изкореняването на слабите.

Всяка част от книгата завършва с тест, в който читателите могат да проверят какво са разбрали. Като новост е използван метода учене чрез преживяване – сл.33 -37, в които са описани начини как да откривате силните страни у другите и как да откривате свои силни страни чрез снимки на събития, в които сте се представили добре и сте били горди от себе си.

Чрез „Работната книга“ децата ще разберат, че за да управляват добре живота си, трябва да се научат да използват своите таланти и силните си страни. Слабите страни трябва да се контролират.

Съществуват два основни подхода за разбиране и измерване  силните страни на личността:

  • Класификация на достойнствата и добродетелите (VIA Classification of Strengths and Virtues)
  • Галъпов определящ фактор на силните страни (Gallup Strengths Finder).

„Класификация на достойнствата и добродетелите“ е създаден от  Кристофър Питерсън и Мартин Селигман през 2004г.

Тяхното проучване отделя 24 сили на характера, които позволяват достигане на 6 добродетели:

  • Мъдрост – тази добродетел обединява силните страни, свързани с получаването и използването на знания;
  • Мъжество – съвкупност от човешки достойнства, касаещи проявата на воля за постигане на цели в условията на външно или вътрешно съпротивление;
  • Любов, хуманност – междуличностни силни страни;
  • Справедливост – граждански силни страни;
  • Умереност –  силни страни, които  ни защитават от невъздържаност;
  • Трансцендентност – тези силни страни ни съединяват с Вселената.

С aнкетата на VIA - www.viacharacter.org  приближаваме силните страни на характера със стъпка напред в посока деца, родители и учители в България. Когато достигнем ниво в развитието си, при което до помагаме на другите, тогава можем да определим своите лични достойнства. Това са достойнствата свързани с нашето лично „Аз“ и ни носят радост, когато ги открием и използваме. Когато ги открием, много бързо бихме постигнали целите си с въодушевление, вътрешна мотивация и да ги приложим във взаимоотношенията, играта и образованието.

 

⇒ Работна книга        ⇒Разпознаване на силните страни - Приложение