Шрифт на кирилица, който помага на деца с дислексия

Шрифт на кирилица, който помага на деца с дислексия

17.01.2021г.

Представяме Ви първият шрифт на кирилица Adys, който помага на деца и възрастни с дислексия. С предоставянето на този ресурс екипът на ДАЗД цели да подкрепи всички деца, които имат затруднения с четенето и техните родители.

Думата дислексия е плашеща за родителите, но  тя не означава  болест или вирус. Тя е  състояние, което затруднява четенето и не е увреждане на зрението, а се дължи на трудности при езиковата обработка.

Децата с дислексия правят същите грешки като тези, които все още не могат да четат. Те произнасят грешно думи, разменят букви или ги пропускат.

Тези затруднения при възприемане на текст могат да бъдат неутрализирани до голяма степен чрез адаптиране на използвания шрифт Adys – първото шрифтово семейство в България, предназначено за хора с лека и средна форма на дислексия, а негов създател е Кристина Костова.

Каузата зад това начинание съвсем не е случайна, защото от дете Кристина изпитва затруднения в четенето на дълги текстове.

Всеки може свободно и безплатно да изтегли шрифта за ползване, който е придружен с подробни инструкции за неговата употреба.

⇒  Можете да свалите шрифта от тук.

⇒ Инструкциите за инсталиране на български

⇒ Инструкции за инсталиране на английски

⇒ Лиценз