Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

БЛАГОДЕНСТВАЩОТО  ДЕТЕ - РАБОТНА КНИГА ЗА РОДИТЕЛИ

БЛАГОДЕНСТВАЩОТО ДЕТЕ - РАБОТНА КНИГА ЗА РОДИТЕЛИ

28.07.2021г.

БЛАГОДЕНСТВАЩОТО  ДЕТЕ

и

Как да помогнете на своето дете да бъде щастливо и да се справя с трудностите?

Работна книга за родители

Издание на ДАЗД, 2021 г.

 

С грижа и отговорност не само към децата, а и към техните родители и близки председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова  инициира разработването на нов безплатен онлайн ресурс за деца и родители, посветен на благоденствието и детето.

В книгата „Благоденстващото дете“ авторът предлага методи и модели на действие и възпитание на детето, които изграждат неговата самооценка, конструктивно поведение, както и разкриват силните страни на неговия характер. С предлаганите интерактивни упражнения за оценка на поведението се цели въвличането на детето в процеса на неговото изграждане като личност, формирането на емоционалната му интелигентност и усвояване на позитивните начини на поведение и справянето с трудностите.

Разбира се изключителната и основна роля е тази на родителя като морален и поведенчески еталон за своето дете. В книгата родителите са в ролята не само на тези, които налагат определени модели на поведение, но и като партньори на детето в неговото израстване и придобиване на умения за самостоятелно развитие и справяне с различни житейски ситуации.

Книгата „Благоденстващото дете“ помага на родители и деца да изградят помежду си, позитивен и конструктивен диалог, с който се дава възможност на детето да изрази себе си, израствайки като отговорна, самостоятелна и емоционално, и морално завършена личност.  

Книгата в електронен формат за свободно ползване може да изтеглите от ТУК