Кариери

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и…
05.05.2022г.

Конкурс за „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-…

Конкурс за  „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“    
21.04.2022г.

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, ст…

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.…
15.04.2022г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен счетов…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  –  „Главен счетоводител“ в  дирекция „Административно-…
21.03.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „ГЛАВЕН СЧЕТО…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността –  „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в административно звено –…
14.03.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отд…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “-…
21.02.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
04.02.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол -  северен…
31.01.2022г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати НА КОМИСИЯ, назначена със запо…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
28.01.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  –  в отдел „…
19.01.2022г.

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мони…

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “ Списък с…
12.01.2022г.