Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “

12.01.2022г.

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “

Списък с допуснати и недопуснати кандидати