Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“

15.01.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на Държавната агенция за закрила на детето.

⇒ Списък с допуснати и недопуснати кандидати