Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен експерт“

11.02.2021г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в Държавната агенция за закрила на детето.

 

Списък с допуснати и недопуснати кандидати