И З В Л Е Ч Е Н И Е   от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „държавен експерт”  в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“,  дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“  за конкурс

И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „държавен експерт” в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ за конкурс

19.11.2018г.
Файлове