И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за  длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна на ГД „Контрол по правата на детето“, за конкурс със заповед №РД-05-26 от 14.12.2018 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна на ГД „Контрол по правата на детето“, за конкурс със заповед №РД-05-26 от 14.12.2018 г.

01.02.2019г.