И З В Л Е Ч Е Н И Е  от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, за конкурс обявен със Заповед №РД-05-7/02.05.2019 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, за конкурс обявен със Заповед №РД-05-7/02.05.2019 г.

10.06.2019г.