Класиране на кандидатите за длъжността "главен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността "главен експерт"

02.03.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето на Държавната агенция за закрила на детето.

Класиране