Класиране на кандидатите за длъжността "старши експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността "старши експерт"

02.03.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността „старши експерт“, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с изнесено работно място в гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавната агенция за закрила на детето.

Класиране