Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол -  северен“

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол - северен“

31.01.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол -  северен“ - изнесено работно място гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в ДАЗД.

Класиране