Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отдел „Мониторинг и контрол - северен “

21.02.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - Старши експерт, в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- изнесено работно място гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето

Класиране