Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността-Старши експерт, в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация “ в Държавна агенция за закрила на детето.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността-Старши експерт, в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация “ в Държавна агенция за закрила на детето.

30.05.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността-Старши експерт, в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация “ в Държавна агенция за закрила на детето.

Класиране