Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Класиране на кандидат от проведен конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“