Конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  западен “ в ДАЗД

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “ в ДАЗД

19.08.2022г.

Конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  западен “ в ДАЗД

Конкурс