Конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен“, гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен“, гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“

18.12.2018г.
Файлове