Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “

Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “

21.07.2022г.

Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД.

Обява