КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН“, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

06.12.2018г.
Файлове