Конкурс за  „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Конкурс за „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“