Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

15.04.2022г.

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.

Обява