Обява за „Главен юрисконсулт “ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Обява за „Главен юрисконсулт “ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

21.06.2022г.

Обява за „Главен юрисконсулт “ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“. 

Обява