Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

10.08.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Протокол