Протокол от провеждане на конкурс  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“  В дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Протокол от провеждане на конкурс ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

27.05.2022г.

Протокол от провеждане на конкурс  за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.

Протокол