Резултатите на кандидатите за длъжността „директор”  в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Резултатите на кандидатите за длъжността „директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

06.03.2020г.