Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт

14.06.2021г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавната агенция за закрила на детето.

⇒ Списък