Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  –  „Главен счетоводител“ в  дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

21.03.2022г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  –  „Главен счетоводител“ в  дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

Списък