Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“