Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  –  в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – в отдел „Мониторинг и контрол - северен “

19.01.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  –  в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- изнесено работно място гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД, обявен със заповед №РД-05-16/23.12.2021 г.

-> списък