Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

04.02.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за провеждане на конкурс, обявен със заповед №РД-05-16/23.12.2021 г. за длъжността „Старши експерт“.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати