Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“

08.09.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“, с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД

 

Списък