СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса  за длъжността „инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-25/05.12.2018г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-25/05.12.2018г.

27.12.2018г.
Файлове