СПИСЪК  на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-26/14.12.2018г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-26/14.12.2018г.

07.01.2019г.