Списък с допуснатите кандидати за длъжността младши експерт в ДАПФСО в сайта на ДАЗД

Списък с допуснатите кандидати за длъжността младши експерт в ДАПФСО в сайта на ДАЗД

23.05.2019г.