Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Кариери

Допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
03.08.2020г.

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати
23.07.2020г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати  
23.07.2020г.

Конкурс за "Старши инспектор"

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  …
17.07.2020г.

Конкурс за "Младши експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за "Главен експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
01.06.2020г.

Конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.02.2020г.